News Center
新闻中心
首页 >  News Center
钰泰ETA9640 口红板IC 电源IC 同步整流IC 三合一IC
2019-11-22
1386
钰泰ETA9640 口红板IC 电源IC 同步整流IC 三合一IC 产品描述
功能描述:
ETA9640 是一个高集成度电源管理单元,专门用于移动电源,移动充电器,背夹电池等应用。它含有一个高效的同步升压变换器和一个线性电池 充电器功能。在锂电池输入条件下,升压电路可提供高达 5V-1A 的输出能力,而充电器能从AC适配器获得1A的充电能力。在停机状态下,短路时,或者其他不可靠的情况发生时,升压电路会自动关断输入至输出的环路。这不仅省略了一个外部的 MOSFET,且这个控制环路为芯片在各种过载情况下,提供了可靠的保护能力。芯片集成了一个 LED 指示器,取代了传统的使用 MCU 来指示的目的。不仅降低了成本,还把整机静态待机电流降低至100uA 以下的水平。
特点:
1.  二合一: 1A 同步升压和 1A 线性充电
2. 短路保护
3.  5W 升压输出能力
4. 自动禁止反灌电流保护功能
5.  高达 1A 充电电流
6. 高达96%的升压变换效率
7.  100μA 空载静态电流 IQ
8. 可设置的充电电流
应用:
1.  移动电源      
2. 便携式3G/4G WIFi 热点
3. 平板电脑      
4. 带有锂电池供电和 USB 输出的便携式设备


 
 

ETA9640 -1.png (57.8 KB, 下载次数: 7)

 

 

 

 

ETA9640 -1.png
 

ETA9640 -2.png (119.69 KB, 下载次数: 6)

 

 

 

 

ETA9640 -2.png
 

ETA9640 -3.png (67.98 KB, 下载次数: 6)

 

 

 

 

ETA9640 -3.png
 

ETA9640 -4.png (42.38 KB, 下载次数: 6)

 

 

 

 

ETA9640 -4.png
 

ETA9640 -5.png (88.35 KB, 下载次数: 8)

 

 

 

 

ETA9640 -5.png
 

ETA9640 测试参数.png (28.62 KB, 下载次数: 6)

 

 

 

 

ETA9640 测试参数.png
 

ETA9640 -实物图1.png (227.78 KB, 下载次数: 7)

 

 

 

 

ETA9640 -实物图1.png
 

ETA9640 -实物图2.png (161.08 KB, 下载次数: 5)

 

 

 

 

ETA9640 -实物图2.png
 

ETA9640BOM表.png (27.5 KB, 下载次数: 6)

 

 

 

 

ETA9640BOM表.png
如果你对该芯片感兴趣,不妨提交申请表获取样片。
 
钰泰授权一级代理商:展嵘电子王生 18620352581